Kenderbeton hangszigetelés akusztika

Kenderbeton akusztikai, hangszigetelési vizsgálata.

A vizsgálatot Olaszországban egy független laboratórium által elvégezve. 

A teljes vizsgálati anyag Magyarra fordítva. Fordította: www.lector.hu/hu/

 

Costruzioni Szerkezetek

Acustica Akusztika

Vizsgálati jelentés

03/10/2010

UNI EN ISO 10140-2:2010

UNI EN ISO 717-1 :2007

DATI GENERALI/ÁLTALÁNOS ADATOK

 

Data ricevimento campioni / A minta szállítási időpontja        2012/07/23

Data esecuzione prove / A vizsgálat dátuma               2012/07/30÷2012/09/11

Campionamento / Mintavételezés                              Campione fornito dal Cliente / A mintát az ügyfél szolgáltatta

 

Identificazione delle norme di riferimento / Szabvány hivatkozás azonosítása

UNI EN ISO 10140-1:2010       Acustica – Misurazioni in laboratorio dell’isolamento acustico di elementi di edificio – Parte 1: regole di applicazione per prodotti particolari

Akusztika – építőelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérései

  • 1. Rész: konkrét termékekre vonatkozó alkalmazási szabályok

UNI EN ISO 10140-2:2010       Acustica – Misurazioni in laboratorio dell’isolamento acustico di elementi di edificio – Parte 2: misurazione dell’isolamento acustico per via aerea

Akusztika – építőelemek hangszigetelésének laboratóriumi mérései

  • 2. Rész: a léghanggátló szigetelés mérése

UNI EN ISO 717-1:2007          Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea

Akusztika – Épületek és épületelemek hangszigetlésének értékelése – 1. Rész: Léghanggátló szigetelés

Procedura normalizzata / Standard eljárás                                         SI / Igen

Deviazione dai metodi di prova / Standard eljárás eltérések                NO / Nem

Controllo calcoli e trasferimento dati / Számítás-ellenőrzés                 SI/IGEN

 

 

DICHIARAZIONI / NYILATKOZATOK

 

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

A vizsgálat jelen jelentésben foglalt eredményei kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l’autorizzazione del Responsabile di Laboratorio.

A vizsgáló laboratórium vezetőjének írásbeli jóváhagyása nélkül a jelen jelentésből nem készíthetők kivonatok, csupán a teljes jelentésről.

Tranne ove esplicitamente riportato, le caratteristiche dei prodotti sono state ricavate dalle descrizioni del cliente e non sono state verificate dal laboratorio.

Kivéve ott, ahol jelöljük, a termékek jellemzőit az ügyfél általi leírásból vettük és azokat a laboratórium nem ellenőrizte.

 

 

DESCRIZIONE DEL METODO DI PROVA / A VIZSGÁLATI MÓDSZER LEÍRÁSA

 

Generazione di un campo sonoro diffuso mediante rumore a banda larga nella camera sorgente

Misurazione dei livelli di pressione sonora nella camera sorgente (L1) e nella camera ricevente (L2) Misurazione dei tempi di riverberazione nella camera ricevente

 

Calcolo del potere fonoisolante mediante la formula:

 

= superficie del campione in prova (m2)

= volume della camera ricevente (m3)

Valutazione dell’indice unico Rsecondo ISO 717-1 (nella banda 100÷3150 Hz) basata su misurazioni ottenute in laboratorio

 

Diffúz hangtér generálása szélessávú zaj használatával a forráshelyiségben

Hangnyomásszint mérése a forráshelyiségben (L1) és a fogadó helyiségben (L2) Az utózengési idő T mérése a fogadó helyiségben

 

Az R zajcsökkenési index kiszámítása az alábbi képlet szerint:

ahol:

V = a fogadó helyiség térfogata (m3)

S = a vizsgálat minta felületének területe (m2)

 

Az önálló számértékelés kiszámítása R az ISO 717-1 szerint (a 100÷3150 Hz-es sávban), laboratóriumi mérések alapján.

 

Condizioni ambientali durante la prova / Éghajlati feltételek a vizsgálat során

Temperatura ambiente / Szobahőmérséklet                      22   °C

Umidità relativa / Relatív páratartalom                             60   %

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE IN PROVA / A VIZSGÁLATI MINTA LEÍRÁSA

Allegati / Mellékletek

 

Fotografie / Fotók

Foto 1 Vista dal lato sorgente / Forrásoldali nézet

 

Foto 2 Vista dal lato ricevente / Fogadó oldali nézet

 

RISULTATI SPERIMENTALI / VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

 

Elemento in prova / A vizsgált elem   Muratura costituita da Biomattone® in Natural Beton® di canapa e calce. Muro singolo senza intonaco

Biomattone® blokkból készült fal, kenderből és mészből készült Natural Beton®-ban. Önálló fal vakolat nélkül.

 

 

Area del campione                            S=1,56 m2

A mintafelület területe

Volume della camera ricevente          V=85 m3

A fogadó helyiség térfogata

Volume della camera emittente             97 m3

A forráshelyiség térfogata

RW (C;Ctr) = 22 ( -1 ; -3 ) dB

 

Elemento in prova / A vizsgált elem   Muratura costituita da Biomattone® in Natural Beton® di canapa e calce. Muro singolo con intonaco

Biomattone® blokkból készült fal, kenderből és mészből készült Natural Beton®-ban. Önálló fal vakolattal.

Area del campione                            S=10,64 m2

A mintafelület területe

Volume della camera ricevente           V=85 m3

A fogadó helyiség térfogata

Volume della camera emittente              97 m3

A forráshelyiség térfogata

RW (C;Ctr) = 35 ( -1 ; -0 ) dB

Elemento in prova / A vizsgált elem   Muratura costituita da Biomattone® in Natural Beton® di canapa e calce. Muro doppio con intonaco

Biomattone® blokkból készült fal, kenderből és mészből készült Natural Beton®-ban. Dupla fal vakolattal.

 

 

Area del campione                                     S=10,64 m2

A mintafelület területe

Volume della camera ricevente                    V=85 m3

A fogadó helyiség térfogata

Volume della camera emittente                        97 m3

A forráshelyiség térfogata

RW (C;Ctr) = 50 ( -1 ; -4 ) dB

 

IL RESP. Divisione Costruzioni Osztályvezető

 

IL RESP. DEL CENTRO

Ügyvezető Igazgató

 

 

Paolo Mele

   

 

 

Pasqualino Cau